HomePersoneelsplanningTactische Personeelsplanning

Tactische personeelsplanning geeft antwoord op de vraag hoe de huidige personele bezetting (capaciteit) aansluit bij het werkaanbod en groeiwensen (werkvraag). En welke acties er nodig zijn om de doelstellingen te halen.

Voordelen
  • Vastgestelde kaders en beleid
  • Genoeg gekwalificeerde medewerkers
  • Jaardoelstellingen vertaald naar KPI’s
  • Goede prognoses om risico’s te vermijden
  • Gefundeerde keuzes

Tactische Personeelsplanning zorgt voor kaders

Binnen Tactische Personeelsplanning stel je, afhankelijk van de doelstellingen, de kaders vast waarbinnen de planning wordt georganiseerd. Het plan deelt strategiedoelstellingen op in prestatie indicatoren (KPI’s), bevat mogelijke scenario’s en een plan van aanpak om de jaardoelstellingen te halen. Planners kunnen vervolgens binnen budget mens- en taakgericht plannen. Afdelingsmanagers kunnen snel bijsturen waardoor de continuïteit gewaarborgd is.

Capaciteitsplanning; meten is weten

Capaciteitsplanning is onderdeel van het tactisch personeelsplan. Je maakt prognoses voor wat er aan capaciteit nodig is om het verwachte en gewenste werkaanbod goed in te vullen. Ook houd je rekening met budgetten, groei en/of krimp scenario’s en maak je per scenario een plan van aanpak. Hierdoor heb je inzicht in onbenut potentieel, ben je goed voorbereid en voorkom je onaangename personeelstekorten.

Gefundeerde keuzes

Goede prognoses ondersteunen je om gefundeerde keuzes te maken. Bij iedere scenario kan het management een tactiek bepalen om doelstellingen te halen. Wanneer je bijvoorbeeld weet hoeveel medewerkers er doorgroeien of met pensioen gaan, dan kan je proactief handelen zodat er voldoende capaciteit beschikbaar blijft. Investeren in tactische personeelsplanning draagt bij aan aan een gezonde en succesvolle organisatie.

Strategie zonder tactiek is de langzaamste route naar de overwinning

~ Sun Tzu

Wij realiseren het voor je

Tactische Personeelsplanning is een vak. Vraag onze hulp. Dat verdient zich gegarandeerd terug en scheelt veel tijd. Vervolgens kan je met goede rapportages gefundeerde beslissingen maken. Met goed doordachte tactische planning zal je veel sneller je doelstellingen behalen.