HomeUitbesteden Personeelsplanning

Wanneer je de personeelsplanning aan ons uitbesteedt, leg je deze in professionele handen. Je weet honderd procent zeker dat de planning zo optimaal mogelijk is. Er ontstaat meer ruimte voor de kernactiviteiten, wat zich vertaalt in winst voor de hele organisatie. Uitbesteden van de personeelsplanning loont!

Voordelen
  • Betrokken, vitale medewerkers
  • Succesvolle planning door gecertificeerde planexperts
  • Meer tijd en ruimte voor de kernactiviteiten
  • Doelstellingen worden gehaald
  • Hogere Omzet, Productiviteit en Klanttevredenheid
  • Lagere kosten, minder verzuim en verlofstuwmeren

“Plannen is een vak… Je betaalt voor de dienst, maar als ik zie hoeveel ziekte-uren en uitval er is bij planners in het algemeen,
is het goedkoper en kwalitatief beter dan zelf planners in dienst te nemen”

~ Miriam Snijders, Manager Toezicht en Handhaving – Gemeente Amstelveen

Succesvolle personeelsplanning door het uit te besteden

Wanneer je de personeelsplanning aan ons uitbesteedt, nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor het behalen van de gewenste resultaten. We werken nauw samen met de interne collegae en zijn snel ingewerkt in de bestaande software. Afhankelijk van de wensen, realiseren wij de planning met de inzet van onze eigen planexperts of door leiding te geven aan de interne planners.

Onze samenwerking start met een analyse en advies wat we vertalen naar de tactische en operationele uitvoering (capaciteitsplanning en werkroosters).

Oog voor het menselijke kapitaal

In de personeelsplanning hanteren wij de principes van Human Being Management. We zien een medewerker niet als ‘recource’ maar kijken naar hun ‘human being’; de mens achter de planning, inclusief zijn/haar patronen en gedragingen. De ervaring van onze klanten is dat wanneer wij de personeelsplanning realiseren, de medewerkerstevredenheid snel stijgt en ziekteverzuim daalt. Dit komt omdat we alle medewerkers meenemen in het proces. We houden rekening met hun wensen terwijl we gelijktijdig de organisatiedoelstellingen goed voor ogen houden. Wanneer medewerkers met plezier werken en er rekening wordt gehouden met hun welzijn, zal dit zich vertalen in winst voor de hele organisatie.

Besparen op onnodige kosten

Het uitbesteden en optimaliseren van de personeelsplanning levert direct geld op. Je bespaart op ziekteverzuim, te veel medewerkers tijdens een shift, overbodige inhuur van uitzendkrachten of onnodig overwerk. Er ontstaat meer ruimte in de agenda’s van degene die de planning er nu nog bij doet waardoor er meer tijd is voor de kernactiviteiten. Deze voordelen vertalen zich naar meer beschikbare capaciteit, een hogere klanttevredenheid en betere winstmarges.

Partner in Personeelsplanning

Als wij je partner zijn voor de personeelsplanning, beloven we dat de personeelsplanning een verdienmodel wordt. We verdienen onze kosten terug, vergroten de medewerkerstevredenheid én verhogen de resultaten. We leggen het je graag uit in een vrijblijvend adviesgesprek.

Zij besteden hun personeelsplanning al succesvol uit

CTSN Gezond Roosteren Beveiliging Schiphol

CTSN maakt indruk met ‘gezond roosteren’ op Schiphol

Global leaders in marine container transport, create and use practical tools for measuring
Personeelsplanning Beveiliging Schiphol Vebego SDBV

Personeelsplanning beveiliging Schiphol

Global leaders in marine container transport, create and use practical tools for measuring
handhaving

Planning van BOA’s in Gemeente Amstelveen

Global leaders in marine container transport, create and use practical tools for measuring