De impact van personeelsplanning op Employer Branding

  • Blogs, Leven van een planner, Operationeel, Strategisch, Tactisch
  • Geen reacties
  • Sjifra van Maanen
Impact van personeelsplanning op medewerkers. Ze werken als superhelden.

De impact van personeelsplanning op Employer Branding 

Binnen Employer Branding heeft gebalanceerde personeelsplanning een grote impact op het aantrekken van talent en het behouden daarvan. Als personeelsplanner van een grote non-deskorganisatie weet ik hoe cruciaal het is om een goede planning te hebben voor een aantrekkelijke werkcultuur. Niet alleen om medewerkers op de juiste plek te laten werken, passend bij hun vaardigheden en capaciteiten. Maar ook om het waarborgen van de werk-privébalans van medewerkers.

Helaas wordt er bij het streven naar een sterk werkgeversmerk (Employer Branding) nog te vaak gefocust op het promoten van de leuke werkomgeving of een hoger salaris, en te weinig op de werk-privébalans. Zo ook bij het werven van nieuwe medewerkers waarin je juist je reputatie als goede werkgever naar voren wil laten komen. Ik stoor me regelmatig aan vacatures waarin wordt gezocht naar een superheld met bovenmenselijke krachten die géén privéleven nodig heeft. Dit is een gemiste kans, omdat die balans essentieel is om talent aan te trekken en te behouden.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat bijna de helft van de werknemers in Nederland een te hoge werkdruk ervaart. Dit zet hen er regelmatig toe aan om naar een andere werkgever te zoeken. Als je dit potentieel wil aantrekken, dan moet je zorgen dat jouw personeelsplanning wel op orde is en dit ook terug laten komen in je vacatureteksten. 

Bij het opstellen van vacatures wordt er vaak onbewust aangegeven dat de personeelsplanning niet op orde is. Het is onder werkzoekende algemeen bekend dat je niet moet reageren op een vacature waarin ze iemand zoeken zonder “9 tot 5 mentaliteit”. Dat betekent structureel overwerken. Maar er zijn ook andere slecht geformuleerde teksten zoals: “Wij bieden een dynamische werkomgeving waarin geen dag hetzelfde is.” Dit kan betekenen dat er vaak onverwachte situaties voorkomen waardoor de werk-privébalans in gevaar komt. Een betere formulering zou zijn: “Wij bieden een afwisselende werkomgeving waarbij je op verschillende locaties werkt en je dagelijkse werkzaamheden kunnen variëren. Door een zorgvuldige planning zorgen wij ervoor dat je een goede balans hebt tussen werk en privé.” Hiermee benadruk je dat er weliswaar afwisseling en dynamiek is, maar dat er ook rekening wordt gehouden met de werk-privébalans door middel van een goede personeelsplanning.

De meeste mensen kunnen niet vliegen, gaan niet sneller dan het licht en kunnen niet alles tegelijkertijd. Dus wees realistisch en benadruk in je vacature dat werk-privébalans van medewerkers belangrijk is. Denk aan gepersonaliseerde werkroosters, flexibele werktijden en inzet van de verlofdagen. Laat een medewerker aan het woord die aangeeft dat het werk goed te combineren is met hun privéleven. Of laat de planner vertellen hoe hij of zij hier rekening mee houdt, dat is pas echt verfrissend. Dit kan in de vorm van testimonia in de vacature of op de site én tijdens recruitmentgesprekken. Het geeft een betrouwbaar beeld van de werkcultuur en organisatie.   

Ook Capaciteitsplanning is van belang voor succesvolle Employer Branding. Het geeft inzicht in de vaardigheden en competenties die op korte en lange termijn nodig zijn om de organisatiedoelstellingen te halen. Door gericht medewerkers op te leiden, vergroot je de betrokkenheid, verminder je de kans op vertrek en versterk je gelijktijdig de organisatie.  Vaak staat er in vacatures een vage tekst dat er voldoende ontwikkelingskansen zijn. Soms omdat de organisatie zelf nog geen idee heeft. Maar met een goede strategische- en tactische planning kan je concreet benoemen wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Dat maakt een functie nog aantrekkelijker om op te reageren en trekt ook het geschikte talent aan. Sinds de planning bij ons betrokken is bij recruitment, werven we effectiever.

Organisaties die het belang van gebalanceerde personeelsplanning binnen Employer Branding begrijpen, worden beloond met tevreden medewerkers en een positieve reputatie als werkgever. Dit draagt niet alleen bij aan het behouden van talent, maar ook aan de tevredenheid en productiviteit op de werkvloer. Als planner ben ik daarom graag nauw betrokken bij recruitment en zet ik me dagelijks in voor een optimale personeelsplanning van alle medewerkers. Betrokken medewerkers werken al alsof ze superhelden zijn, dus die moet je vooral goed faciliteren.  Een bevlogen superheld wil je toch vooral in jouw organisatie diens bovenmenselijke krachten laten gebruiken? 

Operationele Planning

Ook plannen voor diverse opdrachtgevers bij het allerleukste planbureau? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Anderen lezen ook