Plannen is een vak!

  • Strategisch
  • Geen reacties
  • Marvin Schaap
Ik heb deze titel gekozen, omdat de afgelopen tijd er toch weer een tendens is ontstaan dat plannen iets is wat je erbij doet. En als we gaan zelfroosteren dan hebben we de planners helemaal niet meer nodig. Nou, ik ben meer dan gerustgesteld als ik zo om me heen kijk naar de diverse instellingen en bedrijven. Waar plannen als bijzaak wordt beschouwd zie je een ongelooflijke chaos ontstaan op de werkvloer, medewerkers raken ontevreden, de verwerking van uren verloopt moeizaam, kennis van CAO en ATW ontbreekt en de tijdsbesteding die het plannen vergt is iedereen een doorn in het oog. Waar tegenwoordig gewerkt wordt met het principe “zelfroosteren” zie je andere benodigdheden ontstaan die de functie van een planner alleen nog maar belangrijker maakt. We noemen het alleen geen planners meer, want die zouden tenslotte overbodig worden, toch…….?Waar de medewerkers aan de ene kant worden geholpen middels technische “roostermogelijkheden” zoals bijvoorbeeld shiftpicking, worden beslissingsmomenten neergelegd bij een coördinerende medewerker (voorheen een planner). De coördinerende medewerker/teamleider is vervolgens een behoorlijke tijd kwijt aan de roosters en het wel en wee van de medewerkers. Geeft niks, maar geeft wel een vertekend beeld wanneer de verwachtingen worden geschetst dat heel veel tijd wordt bespaard.

Beide varianten laten zien dat goede planners ervoor kunnen zorgen dat de bedrijfsvoering professioneel wordt uitgevoerd. Planners beheren in grote mate de portemonnee van de organisatie. Dat is een bewustwording die vele mensen niet onderkennen. Zelfs planners zijn zich lang niet altijd bewust van de verantwoordelijkheid die ze hebben als het gaat om medewerkerstevredenheid, vakantiestuwmeren, urenverwerkingen etc. Uiteraard kun je je afvragen of je als organisatie een dergelijk belangrijke taak intern wilt benoemen. In welke mate een organisatie wilt investeren in de planning, in planners en/of in eventuele software geeft aan hoe serieus er gekeken wordt naar dit onderwerp. Misschien moet je het plannen wel uitbesteden aan professionals, waardoor de bedrijfsvoering zich kan blijven richten tot de core business van een organisatie.

Alle planvarianten vereisen kennis en kunde. Geen enkele variant is fout, je kunt de diverse varianten ook makkelijk combineren, het dient alleen wel aan te sluiten op de behoefte van de organisatie, de visie van de organisatie en de mensen die werken in de organisatie. Plannen is een vak waarbij het verschil kan worden gemaakt tussen rode en zwarte cijfers!

Strategische Personeelsplanning

Aan de slag met strategische personeelsplanning? Wij realiseren het voor je én verdienen de investering gegarandeerd terug. Nodig ons eens uit voor een vrijblijvend adviesgesprek

Anderen lezen ook