Mentale welzijn in de personeelsplanning

  • Strategisch
  • Geen reacties
  • Sjifra van Maanen
welzijn medewerkers

Mentale welzijn in de personeelsplanning

Veel werkgevers zetten bij de huidige personeelstekorten in op het vasthouden van medewerkers. Zeker in de huidige economische tijden is een goede financiële beloning een belangrijke drijfveer maar werkgeluk blijft toch de boventoon voeren. Het is een open deur maar medewerkers zijn het gelukkigst in organisaties waarin er aandacht is voor hun mentale welzijn. Belangrijke mentale behoeftes zijn veiligheid, verbondenheid, waardering, autonomie of zelfexpressie. Hoe kan je aan de personeelsplanning zien of hier voldoende ruimte voor is?  

  • Veiligheid

In een sociaal veilige en fysiek gezonde werkomgeving kunnen medewerkers zichzelf zijn, zijn fysiek en mentaal gezond, mogen fouten maken en kunnen hun vakmanschap optimaal inbrengen.  

Ook al denken veel managers dat dit op het gewenste niveau is, blijkt uit de roosters soms het tegenovergestelde.  In de roosters ontbreekt dan bijvoorbeeld de balans tussen werk en privé of wordt structureel het bioritme te veel verstoord. Met als gevolg dat de werkdruk te hoog is, er veel onderling geklaagd wordt en er een hoog ziekteverzuim is. Als je deze signalen ziet, dan is het tijd om de personeelsplanning te reorganiseren. Want zelfs bij een personeelstekort is een veilige, gezonde personeelsplanning mogelijk.

  • Verbondenheid

Medewerkers voelen zich meer verbonden met elkaar en de werkgever als ze betekenisvol werk verrichten en er sprake is van gelijkwaardigheid. Ongelijkheid is desastreus voor het gevoel voor verbinding. Zo ook wanneer er oneerlijk geroosterd wordt waarbij de voorkeuren van de één prevaleren boven de voorkeuren van een ander. De verbinding in het team is dan ver te zoeken en de bereidheid om voor elkaar in te vallen is minimaal. Om oneerlijk roosteren te voorkomen, kan je de planners beter opleiden of de planning uitbesteden aan een onafhankelijk planbureau.  

  • Waardering

Medewerkers zijn het gelukkigst wanneer zij gewaardeerd worden en van betekenis zijn. Sommige leidinggevenden sturen in de planning te strak op kostenbesparing door een hogere werkdruk en lagere lonen. In een krappe arbeidsmarkt gaan medewerkers dan weg voor werkgevers die wel meer uren aanbieden of de gewenste roosters.  Door tegemoet te komen aan de wensen van medewerkers in hun contracturen en roosters, toon je als werkgever je waardering voor de inzet. Eenvoudiger gezegd dan gedaan maar door de planning te reorganiseren blijkt er meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht.  

  • Autonomie

Als leiders zich dienend opstellen voor het gemeenschappelijke grotere belang, zullen medewerkers opener en creatiever zijn. Afhankelijk van je rol en talent heb je als medewerker op elk moment iets toe te voegen: ‘Wie het weet mag het zeggen.’ Aandacht geven aan autonomie zorgt ook dat elk teamlid een gedeelde verantwoordelijkheid draagt. In de planning kan je dit toepassen door meer vrijheid en gedeelde verantwoordelijkheid te geven voor het invullen van de roosters.   

  • Zelfexpressie

Het stellen van hoge eisen aan jezelf en anderen kan minder zelfexpressie en spontaniteit tot het gevolg hebben. Dit zie je ook terug in organisaties.  Medewerkers worden dan meer gezien als een productiemiddel terwijl zij juist het verschil kunnen maken in de organisatie.  

Regelmatig worden er te strakke roosters gehanteerd wat de werkdruk verhoogt. Bijvoorbeeld bij een zorgmedewerker die geen tijd meer heeft voor een praatje met een cliënt. Terwijl aandacht voor de medemens juist vaak de intrinsieke motivatie geweest is om voor dit beroep te kiezen.  

Wanneer de planning onvoldoende rekening houdt met de mogelijkheid voor zelfexpressie, zal een medewerker zijn of haar motivatie verliezen of zelfs ziek worden. Een oplossing is om in de planning ruimere tijden aan te houden voor bepaalde taken. Extra tijd inplannen klinkt als kostenverhogend maar goede personeelsplanning leidt juist tot kostenverlaging. Zoals het verlagen van het ziekteverzuim. Hoe minder mensen er ziek zijn, hoe meer tijd er over is bij de aanwezige medewerkers. En het maakt je een aantrekkelijke werkgever waardoor je sneller nieuwe medewerkers aan je weet te binden.  

Omdat menselijk kapitaal hét verschil maakt  

Rekening houden met mentale welzijn in de planning, is essentieel voor het werkgeluk. Als de planning niet op orde is, lopen medewerkers massaal weg of vallen ze uit. Met betere personeelsplanning kan je als werkgever het verschil maken om medewerkers vast te houden en aan te trekken. Wil jij ook medewerkers bewezen gezondere, prettigere werkroosters aan te bieden? Wij helpen je graag verder.  

Strategische Personeelsplanning

Aan de slag met strategische personeelsplanning? Wij realiseren het voor je én verdienen de investering gegarandeerd terug. Nodig ons eens uit voor een vrijblijvend adviesgesprek

Anderen lezen ook