Oops...
Slider with alias transportation-two-1 not found.
Planning To Succes > Incompany Trainingen

Personeelsplanning is een vak dat je niet kunt generaliseren, ieder organisatie is uniek. Daarom maken wij onze trainingen op maat, gericht op de planprocessen binnen jouw organisatie. Inhoudelijk afgestemd op de behoeften van deelnemers en met diverse onderwijsmethodes te volgen (Blended Learning).

De trainingen en opleidingen van Planning tot Succes dragen gegarandeerd direct bij aan een betere personeelsplanning!

Voordelen

  • Programma is volledig afgestemd op de leerbehoeften en werksituatie.
  • Gelijktijdig optimalisatie van de personeelsplanning.
  • Meerdere medewerkers en functiegroepen opleiden voor een scherpe prijs.
  • Positief voor het teamgevoel.
  • Gecertificeerde Trainers met brede planervaring.

Een Incompany training is effectiever en voordeliger

Een maatwerk training is toegespitst op de specifieke leerbehoeftes van de deelnemers en sluit aan op het huidige kennisniveau en de vaardigheden. De training is gemaakt op de planbehoefte van de organisatie waardoor het direct toepasbaar is in het werk van de deelnemer. Er is alle aandacht voor jouw specifieke werksituatie en leerdoelen. Nieuwe kennis blijft beter hangen terwijl je gelijktijdig je werk optimaliseert. Een incompany training heeft naast een inhoudelijke component ook een positieve uitwerking op het teamgevoel. Hierdoor gaat de planning ook beter verlopen. Als wij weer weg zijn, weten de deelnemers elkaar te vinden waardoor de kennis over personeelsplanning behouden blijft voor de organisatie.

Op maat waardoor de planning direct wordt geoptimaliseerd

Wij analyseren wat de specifieke trainingsbehoefte is om het gewenste planniveau te behalen en maken daarop een programma en leerboeken op maat. Het programma wordt vormgegeven op basis van jullie wensen, behoeftes en uitdagingen. Dat realiseren we door op voorhand een uitgebreide inventarisatiefase te doorlopen. Zo weten we zeker dat de training aansluit op jullie werkelijkheid, en dat jullie een optimaal leerrendement uit de sessie kunnen halen. Doordat we meerdere personen gelijktijdig training en de planning optimaliseren, worden ook veel kosten bespaard.

Interactief met een versterkt teamgevoel

Onze incompany trainingen hebben een hoge mate van interactie en praktijk-toepassing. We maken gebruik een ‘actief leren’-methode. Deelnemers gaan tijdens de training actief aan de slag met de materie. Door de theorie in de praktijk te brengen, beklijft nieuwe kennis en kunde beter. Dit stimuleert een optimaal leerrendement. Een bijkomend voordeel is dat de personeelsplanning gedurende de training al beter gaat aansluiten op het gewenste eindresultaat. Onze trainers zien waar de knelpunten liggen en kunnen direct bijsturen voor het optimaliseren van de planning.

Deelnemers gaan zowel individueel, in subgroepen als plenair aan de slag. Het groepsproces wordt hierdoor versterkt, deelnemers krijgen elkaars perspectief mee en het leren met elkaar is nog leuker.

Voor wie?

Voor alle functies die direct invloed hebben op de personeelsplanning. Personeelsplanning wordt door de hele organisatie gedragen. Dat betekent in de praktijk dat we trainingen verzorgen voor zowel Bestuur, HR-managers, Afdeling-managers als Planners. De training is altijd passend bij de functie. Wanneer we in de organisatie van bestuur tot planner trainen, heeft dit vanzelfsprekend een versterkt positief effect op het optimaliseren van de personeelsplanning. Dit is uiteraard geen verplichting. Ook één functiegroep trainen kan al zeer effectief zijn. Alle trainingen leiden tot besparingen en het verbeteren van de medewerkerstevredenheid.