Conflicten op de werkvloer

  • Leven van een planner
  • Geen reacties
  • Sjifra van Maanen
Conflicten op de werkvloer

Conflicten op de werkvloer

Nee dat was geen ‘stil’ conflict meer te noemen. Een aantal jaar geleden stonden op de afdeling twee collega’s ordinair tegen elkaar te schreeuwen. De ziektes die ze elkaar toewensten zal ik niet herhalen. Ze rolden nog net niet met elkaar over de grond omdat er iemand tussen beiden sprong. Daarna heerste er een ijzige stilte die voortduurde tot de grappenmaker van het team plotseling vroeg wie van ons het familiediner ging bellen. Waarna we allemaal vreselijk in de lach schoten als ontlading. 

Net als bij het familiediner, ontstaan conflicten op de werkvloer vaak om iets onbenulligs. Iets kleins tussen collega’s groeit uit tot een groot probleem. Een probleem dat effect kan krijgen op de hele afdeling, of organisatie en dus ook op de planning.   

Als ervaren planner merk ik inmiddels sneller wanneer er sprake is van een mogelijk conflict. Het begint met een kleine roddel, diepe zucht of klacht over iemand. Heel menselijk want je collega’s kies je niet zelf uit en zeker tijdens drukkere periodes ergeren mensen zich sneller. Maar als dat niet wordt uitgesproken, dan staat iemand ineens voor mijn bureau met het verzoek om niet gelijktijdig een dienst te draaien met ‘die’ of ‘die’.  

Conflict-mijdend gedrag komt veel voor. Vaak sluimeren de problemen al een tijd voordat ze aan het licht komen. Collega’s lijken beleefd tegenover elkaar. De negatieve gevoelens; irritaties, het verdriet, de boosheid en onmacht worden goed verborgen gehouden.  Wanneer iemand niet meer wil samenwerken, dan is dat eigenlijk al een ‘donkerrood’ signaal.  Naast dat ik een luisterend oor bied, moedig ik aan om het zo snel mogelijk met de manager of HR te bespreken. Wanneer dit niet gebeurt, dan meld ik het zelf.

Hoe eerder het vuurtje dooft, hoe beter en daar help ik graag aan mee. Want een conflict op de werkvloer zal het succes van de samenwerking dusdanig beïnvloeden dat het werk eronder lijdt. En daar hebben niet alleen de bekvechtende collega’s last van. Langdurige onderlinge spanningen brengen veel stress met zich mee. Het ziekteverzuim stijgt en de situatie kan zelfs burn-out klachten veroorzaken.  Andere collega’s krijgen meer diensten te draaien waardoor ook zij overwerkt dreigen te raken.  

Werkgeluk bepaalt voor een groot deel hoe productief een afdeling is. Blije werknemers zetten er samen de schouders onder. Een succesvol team durft elkaar aan te spreken zodat conflicten in de kiem gesmoord worden. Ergernissen worden uitgesproken voordat er een echt probleem ontstaat. En daarom speel ik als planner graag voor de brievenschrijver in het familiediner zodat onbenulligheden snel uit de weggeholpen worden. Samen komen we er wel.  

Deze rubriek is speciaal voor planners. We delen ‘volledig anoniem’ gebeurtenissen die je als planner herkent inclusief een mogelijke oplossing. De gebeurtenissen staan in een ‘zelfbedachte’ zetting. Iedere gelijkenis of overeenkomst met een persoon of opdrachtgever, berust op toeval.
Leuk als ook jij jouw verhaal met andere planners deelt! Stuur het op naar hallo@planningtosucces.nl. Uiteraard stemmen we het voor publicatie eerst met jou af.
Operationele Planning

Ook plannen voor diverse opdrachtgevers bij het allerleukste planbureau? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Anderen lezen ook