Oops...
Slider with alias transportation-two-1 not found.
Planning To Succes > Uitvoeren

Personeelsplanning in professionele handen

Wij realiseren voor dienstverlenende bedrijven, maatschappelijke organisaties of overheden de gewenste personeelsplanning. Van strategische, tactisch tot operationeel niveau.  Voor ons is er geen personeelsplanningsvraagstuk te groot of te complex. Wij werken nauw samen met directies, management, planners en medewerkers om tot de beste personeelsplanning te komen. Ons doel is om organisaties (profit en non-profit) nog succesvoller te laten zijn door de personeelsplanning te optimaliseren. Wanneer je met ons samenwerkt, leg je de planning in professionele handen. Je weet zeker dat de personeelsplanning zo optimaal mogelijk is waardoor er meer ruimte ontstaat voor de kernactiviteiten.

Voordelen Realisatie;

“Tevreden medewerkers en meer overhouden onder aan de streep”

  • Zorgeloze Personeelsplanning uitgevoerd door gecertificeerde planexperts
  • Meer tijd en ruimte voor de kernactiviteiten; doelstellingen worden gehaald
  • Betrokken, vitale medewerkers met lagere personeelskosten
  • Hogere Omzet, Productiviteit en Klanttevredenheid
  • Lagere kosten, minder verzuim en verlofstuwmeren

“Plannen is een vak… Het fijne aan de samenwerking met Planning To Succes is dat ze de planning uit handen nemen en je altijd een vervanger hebt met de juiste ondersteuning. Je betaalt voor de dienst, maar als ik zie hoeveel ziekte-uren en uitval er is bij planners in het algemeen, is het goedkoper en kwalitatief beter dan zelf planners in dienst te nemen.”

~ Miriam Snijders, Manager Toezicht en Handhaving (Gem. Amstelveen)

Realisatie van een zorgeloze personeelsplanning

Wanneer je de personeelsplanning in onze handen geeft, nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor het behalen van de gewenste resultaten. We werken nauw samen met de interne collegae en zijn snel ingewerkt in de bestaande software  . Afhankelijk van de wensen, realiseren wij de planning met de inzet van onze eigen planexperts  of door leiding te geven aan de interne planners.

Onze samenwerking start met een analyse en advies  wat we vertalen naar de tactische en operationele uitvoering(capaciteitsplanning en werkroosters).

Hogere winst met oog voor het menselijke kapitaal

Vaak is de wens voor een hogere winst met behoud van medewerkerstevredenheid een belangrijke factor om de personeelsplanning onder de loep te nemen. Het uitbesteden en optimaliseren van de personeelsplanning levert direct geld op. Je bespaart op ziekteverzuim, te veel medewerkers tijdens een shift, een verkeerde samenstelling van een ploeg, overbodige inhuur van uitzendkrachten of onnodig overwerk met bijbehorende kostbare toeslagen. En je maakt meer winst door hogere productiviteit en beschikbare capaciteit.

Wij nemen je mee in de mogelijkheden voor meer winst met oog voor het menselijke kapitaal. Wanneer je medewerkers met plezier werken, zal dit zich vertalen in winst voor de hele organisatie.

Interne draagvlak en hogere medewerkerstevredenheid

Professionaliseren van de personeelsplanning geeft soms tijdelijk wat weerstand. Er kan bijvoorbeeld angst ontstaan om verworven rechten te verliezen. Een medewerker kan het nu zo goed met de planner vinden en raakt deze grip kwijt. Of een medewerker die de planning doet wil het liever niet loslaten. Zo zijn er tal van situaties denkbaar. Toch is onze ervaring dat wanneer wij de personeelsplanning eenmaal realiseren, de medewerkerstevredenheid  in rap tempo stijgt. Dit komt omdat we alle medewerkers meenemen in het proces. We houden rekening met hun wensen terwijl we gelijktijdig de organisatiedoelstellingen goed voor ogen houden.

Als partner zijn wij onafhankelijk en wordt de planning ten alle tijden objectief uitgevoerd. Voordeel voor het management is dat zij veel minder belast worden met de planning. Ze hebben meer tijd voor de kernactiviteit en de ontwikkeling van medewerkers, wat ten goede komt aan de continuïteit en succes van de organisatie.

Partner in Personeelsplanning

Als wij je partner zijn voor de personeelsplanning, beloven we dat de personeelsplanning een verdienmodel wordt. We zullen onze kosten terugverdienen , de medewerkerstevredenheid vergroten én de resultaten verhogen. We leggen het je graag uit in een vrijblijvend adviesgesprek.

Zij besteden hun personeelsplanning al succesvol uit