Privacy

Planning To Succes B.V., gevestigd te( 1182 JR) Amstelveen aan de Laan Nieuwer-Amstel 3, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 78143187(hierna “PTS”), geeft in deze privacyverklaring aan welke persoonsgegevens zij verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

PTS respecteert de privacy van alle klanten, relaties en bezoekers van haar website planningtosucces.nl. Zodoende wordt er geen informatie gedeeld, verhandeld of verkocht aan derden anders dan de makers van de website.

PTS houdt zich ten alle tijden aan de gestelde eisen van de gegevensbeschermingswetgeving in Nederland zoals ook vermeld onder artikel 5 van de algemene voorwaarden.

Verwerking persoonsgegevens

PTS verwerkt in het kader van haar dienstverlening alleen de door u opgegeven gegevens. U kunt de website van PTS ook anoniem bezoeken en zodoende geen gegevens opgeven.

Doeleneinden

Om het klantenbestand te vergroten, de dienstverlening te optimaliseren en de marketingdoeleinden te realiseren worden uw gegevens verwerkt door PTS. Uw gegevens worden alleen aan het bedrijf of de makers van de website verstrekt tenzij noodzakelijk in het kader van de dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is.

 Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk wordt geacht voor de dienstverlening van PTS tenzij dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen zijn de systemen van PTS alleen toegankelijk voor bevoegde personeelsleden/derden. Daarnaast is de website beveiligd met een SSL-certificaat waarmee vertrouwelijke informatie alleen versleuteld wordt verzonden.

Cookies

PTS maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren zodoende hebben alleen de websitebouwers en PTS zelf inzage in de informatie nodig. De cookies slaan geen vertrouwelijke informatie op maar zorgen wel voor een gepersonaliseerde web-ervaring. In uw browserinstellingen zijn cookies ook uit te schakelen dit kan voor een beperkte web-ervaring zorgen.

Derden

De enige derden die toegang hebben tot de cookies zijn de websitebouwers.

Uw rechten

Wanneer u verzoekt om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen zal PTS hier zo spoedig mogelijk gehoor aan geven. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens en een beperking op de verwerking aangeven. Voor het bovenstaande en andere vragen betreffende de privacyverklaring kunt u ten allen tijde contact opnemen met PTS via hallo@planningtosucces.nl.

Ten slotte kunt u een klacht indienen over de gegevensverwerking bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

PTS houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen aan de hand van de veranderende regels rondom de bescherming van persoonsgegevens.