FALL IN LOVE WITH OUR FEATURES

PlanningToSucces biedt met Checks intelligente software dat veel mogelijk maakt in het plannen van vraag en aanbod. Werkplekken, taken, diensten, activiteiten en projecten kunnen overzichtelijk op één planbord worden gepland. Tegelijkertijd geeft Checks aan welke mensen er gekwalificeerd én beschikbaar zijn om de vraag uit te voeren. Ze houdt automatisch rekening met de voor u geldende CAO en Arbeidstijdenwet.

Checks is ontwikkeld in Nederland. Ons roosterpakket wordt al meer dan tien jaar gebruikt door vele organisaties in uiteenlopende branches en sectoren.

"Er is nooit één weg of oplossing"

Voordelen van Checks

Checks intelligente software dat veel mogelijk maakt in het plannen van vraag en aanbod. Werkplekken, taken, diensten, activiteiten en projecten kunnen overzichtelijk op één planbord worden gepland.

Verschillende perspectieven

Checks helpt uw planningsvraagstuk op te lossen door vanuit verschillende perspectieven uw planning te bekijken. Hoe dit in zijn werking gaat lees je hier.​

Moderne rooster software

Onze plansoftware Checks werkt volgens de laatste technologieën en heeft uitgebreide planningsmogelijkheden. Ontdek de mogelijkheden van onze software.​

Implementatie

De implementatie bestaat uit verschillende fases. Lees hier meer over onze werkwijze en de manier waarop onze software wordt aangepast en afgestemd op jouw organisatie.

Voordelen van Checks voor uw personeelsplanning

Met goede software voorkom je overbezetting en de daarmee samenhangende personeelskosten. Een afgemeten personeelsplanning bespaart ook tijd en geeft een beter inzicht in de bezetting. Bovendien draagt het bij aan de tevredenheid van de medewerkers. Met Checks als roosterpakket is het makkelijk om een eerlijke verdeling van uren en diensten te maken. Daarbij hou je goed in de gaten hoeveel uren er per persoon gewerkt zijn ten opzichte van de contracturen.

 • Vanuit meerdere perspectieven de planning bekijken
 • Direct zicht op tekorten en overschotten
 • Check op competenties en beschikbaarheden
 • Suggestie wie als beste kan worden ingezet
 • Beschikbaar op internet, smartphone en touchscreen
 • Automatisch CAO en Arbeidstijdenwet controle
 • Capaciteitsplanning geïntegreerd
 • Volledig geïntegreerde software (géén losse modules)
 • In te richten naar de behoefte van uw organisatie

Moderne roostersoftware

Onze software kan gekoppeld worden met alle bekende softwareprogramma’s zoals AFAS, RAET en SAP

Alle opties zijn geïntegreerd; onder andere de webmodule MyChecks, Checks App, rapportagemogelijkheden, reiskosten berekenen, taakplanning, het plannen van projecten en korte activiteiten. U plant met behulp van ‘drag & drop’ en ziet in één muisklik het planbord vanuit een andere dimensie.

Bij het plannen houdt Checks rekening met verschillende randvoorwaarden zoals beschikbaarheid, competenties, contracten, eisen en wensen van de medewerkers, reisafstanden, arbeidstijdenwet en arbeidsvoorwaarden. Het rooster kan via MyChecks en de ChecksApp voor iedereen inzichtelijk worden gemaakt en medewerkers kunnen ook zelf hun beschikbaarheid doorgeven.

U kunt snel en eenvoudig plannen en onderling communiceren. Uw team wordt beter bij de planning betrokken waardoor de tevredenheid onder het personeel vergroot wordt. En met een interactief touchscreen communiceert u het rooster op een locatie waar uw medewerkers samen komen. Alle mogelijkheden synchroniseren interactief waardoor uw personeelsplanning altijd up-to-date is.

Planbord vanuit verschillende perspectieven bekijken

Checks helpt uw planningsvraagstuk op te lossen door vanuit verschillende perspectieven uw planning te bekijken. De planner kiest eenvoudig het passende planbord en de informatie die getoond of verborgen moet worden. Dit maakt een grote hoeveelheid aan informatie goed bereikbaar en overzichtelijk. Met één muisklik is de planning te bezien vanuit medewerkers, kwalificaties, werktaak, projecten of werkplek (bijvoorbeeld machines, kassa’s of balies). Het stelt de planner in staat om een optimale afstemming te maken tussen uw werkaanbod en de beschikbare capaciteit.

De implementatie

De implementatie van Checks zal de werkwijze van uw organisatie en uw medewerkers in hun dagelijkse werk in hoge mate ondersteunen & beïnvloeden. Wij hebben hier een inmiddels beproefde projectaanpak voor ontwikkeld.

Verwachting
Wij implementeren op basis van een gedegen projectaanpak. Deze projectaanpak bestaat uit een aantal fases. Onze projectmanager is verantwoordelijk voor het invullen en bij voorkeur overtreffen van uw verwachting.

Scope
Wij werken met op voorhand afgesproken mijlpalen en opleverproducten en met duidelijke verantwoordelijkheden in en rond de implementatie.

Focus op gebruikers 
De focus ligt op uw gebruikers waarvoor en waarmee de oplossing gerealiseerd wordt. Zij kunnen op eenvoudige wijze het programma zo inrichten dat het aanvoelt als je eigen planprogramma.   

Kwaliteit en Borging
Met onze implementatie aanpak zijn we in staat om de kwaliteit te meten en te borgen.

De fasering bij implementatie:

 • Projectinitiatie
 • Analyse & Ontwerp (optioneel)
 • Installatie
 • Realisatie 
 • Testen
 • Opleveren
 • Evalueren
 • Indien nodig kunnen de fasen Analyse & Ontwerp en Realisatie meerdere keren worden doorlopen om de oplossing fijn te slijpen.

Plannen was nog nooit zo makkelijk

PlanningToSucces helpt bij het behalen van al jouw plan doelen. Vraag vrijblijvend een DEMO aan en laat ons jou adviseren.

Let's talk!

Waar kunnen wij mee helpen?

GRATIS DEMO
close slider

Waar kunnen wij mee helpen?