Verander personeelsplanning van kostenpost in verdienmodel

Verander personeelsplanning van kostenpost in verdienmodel

Tijdrovend en kostbaar. Dat zijn veelgenoemde typeringen voor het plannen en roosteren van medewerkers. Een deel van de mensen die verantwoordelijk is voor deze cruciale taak heeft zich er bij neergelegd en zet zich elke keer weer vol frisse tegenzin aan het wekelijkse of maandelijkse karwei. Anderen zijn voortdurend op zoek naar een oplossing om het werk eenvoudiger te maken.

Verkeerde insteek

Ook op directie- en managementniveau heeft men er oog voor. Maar de insteek is jammer genoeg vaak verkeerd. Niet zelden wordt me gevraagd of er met roostersoftware niet heel veel tijd en dus geld bespaard kan worden op de inzet van planners…

Vanuit de praktijk hoor ik vaak dat het plannen en roosteren van medewerkers nogal kostbaar is. Niet zelden wordt mij de vraag gesteld of door het gebruik van roostersoftware er niet heel veel tijd en dus geld bespaard kan worden op de inzet van planners……..

Ik stel dan heel vaak de vraag, stel nou dat we door een efficiënte planning 2-3% zouden kunnen besparen op overwerk, op onregelmatigheidstoeslagen, op ziekteverzuim en op vakantiestuwmeren, is dat dan niet een veel betere insteek? Stel dat we daarnaast ook nog eens de medewerkerstevredenheid kunnen verhogen en stel dat we nou ook nog eens de werkvraag beter kunnen laten aansluiten op de inzet van de medewerkers en stel dat we vanuit strategisch oogpunt ook nog eens het verloop van de medewerkers en de daarbij behorende competenties kunnen voorspellen en dat we daarnaast ook nog eens kunnen zorgen voor een mate van zelfregie voor de medewerkers zodat roosters nog beter aansluiten op het privé leven…….hoe zou dat zijn? … Is dat dan niet een veel betere insteek? Als je het mij vraagt levert dat veel meer op. En niet alleen geld!

Er valt zó veel te winnen

Als we het vak “personeelsplanning” daadwerkelijk vanuit die hoek durven te benaderen, dan ben je als bedrijf altijd bezig met verbeteringen en innovatie. Inzicht en overzicht zijn toch de meeste gehoorde termen 😉

De ideale wereld bestaat 

Dat klinkt wellicht als de ideale wereld, een droom. Maar die ideale wereld is echt binnen handbereik. Zodra je personeelsplanning de aandacht geeft die het verdient en echt als vak benadert, maak je de weg vrij voor resultaat. Dan komt er ruimte voor verbeteringen en innovatie. 

Uitgangspunt is de afstemming van de hoeveelheid werk met de beschikbaarheid van medewerkers. Zo maak je van de personeelsplanning altijd een ‘levend proces’. Welke primaire taken cq activiteiten moeten er gebeuren? Op welk tijdstip?  Door welke medewerkers met welke competenties? Door hoeveel medewerkers?

Door dat goed in kaart te brengen is de benodigde capaciteit altijd in beeld. En de personeelsbezetting dus op het gewenste niveau. Geen mismatch, geen paniek, geen gaten die gevuld worden met andere gaten. Tip: vergeet ook niet de secundaire, niet-tijdgebonden taken en activiteiten (het vullen van EHBO-kisten om maar een voorbeeld te noemen).

Bonus

Zo creëer je een goed, sociaal en efficiënt rooster met voor de medewerkers een perfecte balans tussen werk en privé. De planning wordt voorspelbaar en betrouwbaar. Je weet immers altijd precies en zeer ruim van tevoren wat de werkvraag is om alle processen goed uit te voeren. 

Dat daarmee ook de continuïteit en de kwaliteit van de primaire bedrijfsprocessen verbeteren is een logisch gevolg. Een bonus zeg maar. Zo wordt professionele personeelsplanning van kostenpost opeens een verdienmodel.

Lees hier waarom plannen een vak is en het onderschatten daarvan geld kost. Wil je op de hoogte blijven van onze blogs? Volg ons op LinkedIn.

Geef een reactie

GRATIS DEMO
close slider

Waar kunnen wij mee helpen?